iklan best

Thursday, March 12, 2009

ular

> > > > > Di zaman Abu Bakar r.a
> > > > > Ada seorang lelaki yang meninggal
> > > > > > > > > > > > dunia dan sewaktu mereka
> > > > > > > > > > > > menyembahyanginya, tiba2 kain kafan
> > > > > > > > > > > > itu bergerak. Apabila mereka membuka
> > > > > > > > > > > > kain kafan itu, mereka melihat ada
> > > > > > > > > > > > seekor ular sedang membelit leher
> > > > > > > > > > > > mayat tersebut serta memakan daging
> > > > > > > > > > > > dan menghisap darah mayat. Lalu mereka
> > > > > > > > > > > > cuba membunuh ular itu.
> > > > > > > > > > > > Apabila mereka cuba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut,
> > > > > > > > > > > > "Laa ilaaha illallahu
> > > > > > > > > > > > Muhammadu Rasulullah, mengapakah kamu
> > > > > > > > > > > > semua hendak membunuh aku? Aku tidak
> > > > > > > > > > > > berdosa dan aku tidak bersalah. Allah
> > > > > > > > > > > > S.W.T yang memerintahkan kepadaku
> > > > > > > > > > > > supaya menyeksanya sehingga sampai
> > > > > > > > > > > > hari kiamat."
> > > > > > > > > > > > Lalu para sahabat
> > > > > > > > > > > > bertanya, "Apakah kesalahan yang telah
> > > > > > > > > > > > dilakukan oleh mayat ini?" Berkata
> > > > > > > > > > > > ular, "Dia telah melakukan tiga
> > > > > > > > > > > > kesalahan, di antaranya;
> > > > > > > > > > > > 1. Apabila dia mendengar azan, dia tidak mahu datang untuk
> > > > > > > > > > > > sembahyang
> > > > > > > > > > > > 2. Dia tidak mahu keluarkan zakat hartanya.
> > > > > > > > > > > > 3. Dia tidak mahu
> > > > > > > > > > > > mendengar nasihat para ulama. Maka
> > > > > > > > > > > > inilah balasannya".

No comments:

Post a Comment